Synonymordbok på nätet

Skriv in ordet du vill hitta synonymer för i sökrutan. Sen klickar du på ordet du letar efter i rullgardinsmenyn som visas under sökrutan. Då kommer du till en lista med alla matchande synonymer för ditt ord.  

Hitta synonymer enkelt och gratis i Synonymordboken

1

Synonymordbok på nätet


Att ha en bred vokabulär är hemligheten bakom hur man skriver rikt och skiftande.
Med vår Synonymordbok kan du alltid hitta rätt ord för att undvika monotona upprepningar.

2

Hitta liknande ord


Skriv bara in ett ord i sökrutan som du vill hitta synonymer för. Du kan enkelt filtrera resultaten.

Synonymordboken har hundratusentals uppslagsord.

3

Hitta & dela synonymer


Vartenda uppslagsord hjälper Synonymordboken växa.

Därför tar vi gärna emot dina förslag på nya synonymer. Bidrag granskas snabbt och läggs till i ordboken.


De är viktiga för alla – från skolbarn och studerande på universitetet till professionella författare. Vare sig det är för en uppsats, en essä, en avhandling eller för att skapa innehåll för en webbplats eller en blogg så kan det på många sätt vara praktiskt att bekanta sig med synonymer.


Vilka liknande verb finns det för ordet överraska? Vilka synonymer finns det för ordet hopp? Vår Synonymordbok hjälper dig hitta svaren du letar efter. Bara skriv ordet för vilket du vill hitta liknande ord eller synonymer i sökrutan ovan. Sen klickar du på sök-knappen och då visas alla kända synonymer för ordet du skrivit in.


Vad exakt är en synonym?


Synonym är en term som härstammar från semantiken, ett område inom lingvistiken där man analyserar ords betydelser. Ordet kommer från de grekiska orden för "tillsammans" och "namn". Synonymer är ord med samma betydelse. Ett ord kan ersätta det andra inom en viss kontext utan att ändra betydelsen.


Hur brett en term kan användas beror på kontexten. Även när två ord beskriver samma sak så kan de vara olika beträffande språknivån de tillhör, regionala variationer, modernitet, omständigheter för användandet eller nyanser i värderingen. Därför finns det inte två ord som är helt lika. Även när det finns något tydligt ordet refererar till så kan ett byte av ordet leda till en ändring i värderingen, vilket resulterar i att uttrycket eller avsikten inte längre är detsamma – till exempel som om vi skulle ersätta ordet "hund" med "byracka".


Det finns även olika överlapp mellan synonymer. Därför definieras synonymer även som ord med liknande betydelser, som i vissa kontexter kan ersätta varandra. Många ord har olika betydelser beroende på kontexten i fråga, vilket gör att vissa synonymer endast kan användas i vissa kontexter. Till exempel kan "boll" vara synonymt med "klot" i vissa sammanhang, men inte i alla – till exempel på fotbollsplanen eller i bowlinghallen.


Vad synonymer används för


Synonymer används för att ge variation till ditt skrivande och för att undvika upprepningar, för att hålla läsarna intresserade och engagerade. Den enda typen av text som inte kan gynnas av synonymer är juridiska texter där specifika termer alltid måste refereras till med exakt samma ord. Synonymer påminner lingvistiskt om parafraser eller omskrivningar. När vi parafraserar så skriver vi samma information på ett annat sätt. Den lingvistiska motsatsen till synonymer är antonymer, vilka representerar ett ords motsatta betydelser.