Bredda dina kunskaper om det svenska språkets ord och bokstäver

Här hittar du intressanta fakta och bakgrundsinformation om bokstäverna och orden i det svenska språket.